Domagają się skrócenia czasu pracy

897

Alda, Stowarzyszenie działające na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Demokracji wzywa do zmniejszenia liczby godzin pracy jakie obowiązują w Islandii.

Według Alda, w Islandii ludzie pracują znacznie dłużej niż w innych krajach skandynawskich i dłużej niż osoby zatrudnione w innych krajach europejskich, co według nich powinno ulec zmianie.

Zgodnie z raportami mbl.is, w roku 2010 ludzie w Islandii pracowali średnio o 23 dni dłużej niż np. w Szwecji.

„To jest okres całego urlopu jaki przysługuje pracownikom” napisano w broszurze Stowarzyszenia.
„Ponadto, udział w rynku pracy w tym kraju jest największy wśród krajów nordyckich i o wiele większy od tego jaki jest w innych krajach europejskich” pisze Alda w swoim oświadczeniu.

Stowarzyszenie sugeruje, że średni tygodniowy czas pracy w okresie najbliższych dwóch lat powinien ulec skróceniu do 30-32 godzin tygodniowo.

Opublikowany w: