10.8 C
Reykjavík
11 sierpnia 2022

Dyskomfort, niepewność, zastraszanie i nękanie na lekcjach pływania

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Islandzki rzecznik praw dziecka rekomenduje w piśmie do minister edukacji zbadanie warunków nauki pływania w szkołach podstawowych w całym kraju zwracając szczególną uwagę na opinie uczniów w tej sprawie. W informacji na stronie internetowej rzecznika stwierdzono, że różne grupy dzieci w całym kraju wezwały do zmiany organizacji lekcji pływania w wyższych klasach szkoły podstawowej, proszą o obniżenie wymagań, a sama nauka pływania by stała się w pewnym stopniu opcjonalna.

Wymagania „daleko wykraczające poza to, co można uznać za konieczne”

Zgodnie z kryteriami zawartymi w narodowym programie nauczania, uczniowie szkół podstawowych powinni być w stanie wykazać się biegłością w pływaniu stylem klasycznym, grzbietowym, stylem dowolnym i nurkowaniem po ukończeniu dziesiątej klasy, a dodatkowo umieć utrzymywać się pionowo w wodzie dzięki specjalnej technice.

W liście rzecznika do minister edukacji czytamy, że niektórzy uczniowie mają trudności ze spełnieniem tych wysokich wymagań i że „daleko wykraczają poza to, co można uznać za konieczne, aby uczniowie mogli bezpiecznie ćwiczyć na siłowni po ukończeniu szkoły podstawowej”.

W narodowym programie nauczania stwierdzono, że ​​„podwyższone umiejętności pływania wzmacniają poczucie własnej wartości i pewność siebie.” Rozmowy rzecznika praw dziecka z interesantami wykazały jednak, że pewna grupa uczniów odczuwa niepewność i dyskomfort podczas lekcji pływania, ponieważ jest im trudno spełniać wysokie standardy.

Lekcje pływania mogą zachęcać do zastraszania i nękania

Narodowy program nauczania twierdzi, że ​​„łatwo jest powiązać dyskurs na temat wizerunków płci, nękania i przemocy z lekcjami pływania, ale w praktyce niewiele jest dyskusji na ten temat”. Jednak wielu uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza dzieci homoseksualnych, opisało doświadczenia znęcania się i nękania na lekcjach pływania.

Dlatego wiele osób chce, aby nauka pływania była fakultatywna w najstarszych klasach szkoły podstawowej, o ile uczniowie wykażą się odpowiednimi umiejętnościami pływackimi w teście kontrolnym.

Podsumowując, Salvör Nordal, rzecznik praw dziecka, wzywa minister edukacji Lilję Dögg Alfreðsdóttir do przyjrzenia się wymaganiom dotyczących lekcji pływania w szkołach podstawowych i „aktywnego poszukiwania opinii uczniów szkół podstawowych na ten temat, tak jak wymagają tego przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka”.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -