Dzieci powinny mieć prawo do wyboru

1819

Partia Piratów przedstawiła w parlamencie projekt, który jest propozycją zmian, do obowiązującego obecnie prawodawstwa dotyczącego rejestracji osób w organizacjach religijnych i filozoficznych w Islandii.

Zmiany, które zaproponowano obejmują m.in. wstrzymanie praktyki dotyczącej automatycznej rejestracji dzieci do organizacji religijnych. W zamian za to posłowie proponują, aby dać dzieciom możliwość wyboru. Według nich zmiana powinna dotyczyć wieku, w którym dzieci będą mogły same zadecydować o tym gdzie chcą być zarejestrowane.

W uzasadnieniu do projektu zmian, które zaproponowano, napisano:

„Po pierwsze, proponujemy aby dzieci miały możliwość decydowania o ich przynależności do zarejestrowanych organizacji religijnych lub filozoficznych, po ukończeniu 13 lat, a nie 16. Po drugie, proponujemy aby zniesiony został wymóg prawny mówiący o automatycznej rejestracji noworodków w organizacjach religijnych lub filozoficznych”.

Pełen projekt zmian do istniejącej ustawy, znajduje się TUTAJ (w języku islandzkim).

Opublikowany w: