Fjallsárlón ehf. otrzymało licencję na prowadzenie usług w okolicy laguny Fjallsárlóni

1420

Trzy firmy, starały się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie usług i korzystanie z ziemi w okolicy laguny Fjallsárlóni. Rada Miasta Hornafjörður, postanowiła przyznać licencję firmie Fjallsárlón ehf.
Zgodnie z informacjami podanymi w oświadczeniu wystanionym przez radę, oferty na prowadzenie działalności turystycznej, wpłynęły też od firmy Hvítárvatn ehf. i Ice lagoon ehf. Wszystkie wnioski, które nadesłano spełniały kryteria określone w ogłoszeniu.
Wniosek firmy Fjallsárlón ehf., opisywał szczegółowo plany i ambitne pomysły związane z rozwojem działań firmy w przyszłości” napisała rada argumentując swój wybór.
Licencja, którą otrzymała firma Fjallsárlón ehf., jest wystawiona na okres od 2 czerwca do końca października tego roku.

Opublikowany w: