HB Grandi gotowe na strajk

592

Najprawdopodobniej na początku przyszłego miesiąca odbędzie się strajk pracowników fabryki mączki rybnej HB Grandi w Akranes. Rozmowy przeprowadzone przez związki zawodowe Verkalýðsfélag Akranes z pracodawcą niestety nie przyniosły efektu, próbowano negocjować specjalne warunki, ale bez powodzenia. VLFA przedstawiło prezesowi HB Grandi pomysł na rozwiązanie sporu, ale niestety firma odrzuciła ten wniosek, poinformował William Birgisson przewodniczący VLFA. Na spotkaniu z pracownikami podjęto decyzję o strajku.

Uzupełnienie:

Powodem strajku jest niejednolita polityka płacowa firmy. Związki zawodowe walczą o podwyższenie wynagrodzenia dla wszystkich pracowników niższego szczebla. O rozwoju wydarzeń będziemy informować w kolejnych newsach.