Icesave ma poparcie

654

  Pod koniec grudnia Capacent Gallup przeprowadziło badania, z których wynika, że prawie połowa Islandczyków chce aby parlament podpisał umowę dotyczącą Icesave z rządami Wielkiej Brytanii i Holandii.
W badaniu brało udział prawie 1200 osób z całego kraju, którzy zostali zapytani o to czy uważają, że parlament powinien zatwierdzić umowę Icesave i o to czy zapoznali się z nią.

 Według informacji podanych przez ruv.is, spośród wszystkich badanych przeciwnych zatwierdzeniu umowy było 35%, 17% powiedziało, że nie są ani za ani przeciw, 47% ankietowanych opowiedziało się za tym aby rząd podpisał umowę.
W porównaniu z referendum, które miało miejsce w marcu 2010 widać, że stanowisko społeczeństwa w tym temacie zmienia się, gdyż nastawionych negatywnie do poprzedniej umowy dotyczącej Icesave było aż 93% wyborców.
Wielu ludzi, którzy popierają rząd w jego działaniach, chce aby nowa umowa została ostatecznie zatwierdzona.
Odnośnie znajomości treści umowy, która ma być podpisana, około 60% respondentów powiedziało, że nie zapoznali się z jej zawartością, a 17% przyznało, że czytali umowę i wiedzą co zawiera.
Rządowa Komisja Budżetowa rozpoczęła pracę nad oceną i sprawdzeniem nowej umowy dotyczącej Icesave. Na spotkanie został wezwany prezes Banku Centralnego Már Gudmundsson.