2.7 C
Reykjavík
3 lutego 2023

Inflacja i rosnące stopy procentowe

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Zgodnie z prognozą ekonomiczną Landsbankinn na lata 2021–2023 inflacja osiągnie szczyt w drugim kwartale 2021 roku i będzie znacznie powyżej celu na pozostałą część tego roku, ale osiągnie ten cel w połowie przyszłego roku. Spodziewa się, że inflacja wyniesie średnio 4% w tym roku, 2,5% w przyszłym i 2,6% w 2023 roku.

Nowa prognoza gospodarcza banku wskazuje, że krótkookresowe perspektywy inflacji nieco się pogorszyły od tej jesieni. Jest to wyjaśniane m.in. przez wyższe niż oczekiwano napięcia na rynku nieruchomości, co doprowadziło do wyższych kosztów mieszkaniowych. Ceny usług również wzrosły bardziej niż oczekiwano, a krótkoterminowe perspektywy globalnej inflacji uległy pogorszeniu. Odczuwalna jest obecnie znaczna presja kosztowa w kraju ze względu na rosnące koszty pracy i ceny nieruchomości, a za granicą ze względu na tymczasowe skutki epidemii.

„Spodziewamy się jednak, że inflacja spadnie stosunkowo szybko. Znaczne zastoje w produkcji w nadchodzących kwartałach, umocnienie się korony, zwiększona konkurencja zagraniczna w świetle otwarcia granic i niewielki wzrost stopy procentowej przeważą nad czynnikami, które obecnie napędzają inflację”.

Prognozowana stopa procentowa wzrośnie do 2,75%
W październiku ubiegłego roku podstawowa stopa procentowa banku centralnego wynosiła 1%. W dziale ekonomicznym Landsbankinn spodziewano się, że proces obniżki zostanie zakończony, a stopy procentowe pozostaną niezmienione do połowy 2022 roku Jednak komitet polityki pieniężnej banku zdecydował o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego w listopadzie, a główna stopa procentowa wynosi obecnie 0,75%.

„Cel inflacyjny Banku Centralnego wynosi 2,5%, ale inflacja od czterech miesięcy przekracza górną granicę celu (4%) i rośnie presja na komitet polityki pieniężnej, aby zareagował. Uważamy, że prawdopodobnym jest, iż komitet najpierw spróbuje innych instrumentów w celu ograniczenia ekspansji rynku nieruchomości, zanim podniesie stopę procentową.

Oczekujemy, że komitet podejmie pierwszy krok w kierunku podniesienia stóp procentowych w trzecim kwartale i podniesie je o 0,25 punktu procentowego na posiedzeniu komitetu w sierpniu. W tym kwartale zaplanowano tylko jedno regularne posiedzenie.

Można oczekiwać, że zastój w produkcji będzie się stopniowo zmniejszał wraz z postępem okresu prognozy, a stopa procentowa będzie stopniowo podnoszona do 2,75% pod koniec tego okresu” – można przeczytać dalej w prognozie gospodarczej Landsbankinn.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -