2.1 C
Reykjavík
21 marca 2023

Islandia musi zapłacić…

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), zobowiązało władze Islandii do wypłaty minimalnej kwoty ubezpieczenia za depozyty Icesave, które były w Holandii i Wielkiej Brytanii, i jak mówią jest to zgodne z dyrektywą gwarancji depozytów.
Zgodnie z tą dyrektywą, Islandia została zobowiązana do zapłaty gwarancji w wysokości 20 000 euro za każdy depozyt Icesave, po upadku systemu bankowego w 2008 roku. Pozostawiając klientów Icesave z Holandii i z Wielkiej Brytanii bez wypłaty tej minimalnej gwarancji, która według EFTA im się należy, Islandia narusza dyrektywy i tym samym prawo.
W maju 2010 roku EFTA wystosowała do rządu islandzkiego list, w którym formalnie wyraziła swoje stanowisko. Władze Islandii odpowiedziały na ten list 2 maja 2011 roku, zaprzeczając temu, że klienci Icesave mają jakiekolwiek prawo do uzyskania odszkodowań na podstawie dyrektyw, o których jest mowa.
W odpowiedzi na list od władz Islandii, EFTA nadal utrzymuje swoje stanowisko co do tego, że Islandia powinna zapłacić.
Dwie umowy Icesave, zostały odrzucone przez naród i prezydenta Islandii, a oficjalne stanowisko jakie obecnie przyjęli przedstawiciele Islandii jest takie, że to bank Landsbanki, swoim majątkiem powinien zapłacić Wielkiej Brytanii i Holandii.
Rząd Islandii, ma trzy miesiące na podjęcie odpowiednich kroków,  w celu wywiązania się ze zobowiązań dotyczących Icesave. Jeżeli po upływie tego czasu, ze strony Rządu Islandii, nie będzie żadnego odzewu, możliwe jest, że sprawa trafi do Sądu EFTA.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -