Islandia wyłączona z posiedzeń UE

2140

„Decyzja została podjęta. Islandia nie będzie już więcej zapraszana na posiedzenia krajów ubiegających się włączenie do Unii Europejskiej” – wypowiedział się rzecznik łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Jānis Bērziņš.

Zdecydowany ruch ze strony Unii Europejskiej jest odpowiedzią na niedawny list islandzkiego Ministra Spraw Zagranicznych. W liście zawarta została prośba o zakończenie negocjacji akcesyjnych i usunięcie Islandii z listy krajów ubiegających się o przyłączenie do UE, co wymogło na władzach Unii „praktyczną korektę procedur roboczych Rady UE”.

Bērziņš nie skomentował pytania, kiedy można się spodziewać regulacji procedur i jakie formy mogą one przyjąć.

Opublikowany w: