6.8 C
Reykjavík
4 października 2022

Islandzki rząd przeznacza 1,6 mld USD na walkę z kryzysem COVID-19

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Premier Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benediktsson, minister finansów i gospodarki oraz Sigurður Ingi Jóhannsson, minister transportu i samorządu terytorialnego, ogłosili uzgodnioną wielkość środków pieniężnych przeznaczonych na pierwszą fazę łagodzenia skutków pandemii COVID-19.

Jest to 230 mld ISK (1,6 mld USD), czyli niemal 8% PKB Islandii. Celem rządu jest pomoc ludziom i przedsiębiorstwom, ochrona systemu opieki społecznej i stworzenie silnego popytu w gospodarce.

Środki te mają chronić miejsca pracy i ułatwić obywatelom i przedsiębiorstwom radzenie sobie z tymczasową utratą dochodów.

Oto główne założenia planu:
– Rząd islandzki przejmie wypłacanie do 75% wynagrodzeń.
– Zostaną zabezpieczone przez państwo kredyty pomostowe dla przedsiębiorstw.
– Zostaną odroczone płatności podatków.
– Sektor turystyczny otrzyma wsparcie finansowe.
– Zostanie wypłacony jednorazowy zasiłek na dzieci.
– Będzie przywrócony dostęp do oszczędności emerytalnych trzeciego filaru (prywatne oszczędności emerytalne).
– Nastąpi zwrot podatku VAT w przypadku projektów budowlanych.
– Zostaną przyspieszone projekty publiczne w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną.

Zabezpieczenie wynagrodzeń

W celu ochrony miejsc pracy i stosunków pracy pomiędzy islandzkimi pracownikami i ich pracodawcami rząd Islandii zobowiązał się umożliwić pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin na pobieranie do 75% zasiłku dla bezrobotnych, aby uniknąć utraty pracy.

Osoby, którym grozi utrata pracy, będą mogły otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, który pozwoli im przejść na niepełny wymiar godzin pracy i umożliwi ubieganie się o dodatkowe wsparcie ze strony rządu. Pakiet świadczeń zapewni osobom, których czas pracy lub wynagrodzenie zmniejszą się o 25%, zwiększenie wynagrodzenia, przy wsparciu rządowym, do łącznego poziomu maksymalnie 700 000 ISK miesięcznie.

Ogólnym celem tego rozwiązania jest zachęcenie przedsiębiorstw do utrzymywania pracowników, a nie zwalniania ich. Osoby pracujące na własny rachunek i freelancerzy również kwalifikują się do tego świadczenia.

Odroczenie podatków

Firmy będą miały możliwość odroczenia płatności podatków do przyszłego roku w celu poprawy płynności działalności gospodarczej. Podatki dla hoteli zostaną zniesione do końca 2021 roku.

Obniżki podatków bankowych i gwarancji państwowych na pożyczki dla kwalifikujących się przedsiębiorstw mają na celu zwiększenie możliwości udzielania pożyczek, pozwalając przedsiębiorstwom na kontynuowanie działalności i ochronę wypłat wynagrodzeń.

Dzięki pomocy przedsiębiorstwom w utrzymaniu pracowników czas potrzebny przedsiębiorstwom na powrót do normalnej działalności zostanie skrócony.

Gospodarstwa domowe

U podstaw tych działań leży dobrostan rodzin i gospodarstw domowych w Islandii. Już teraz osoby objęte kwarantanną mają zabezpieczone dochody, co jest kluczowe dla umożliwienia ludziom podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. To krótkoterminowe rozwiązanie ma na celu ochronę miejsc pracy i dochodów w okresie spowolnienia gospodarczego.

W ciągu następnych 15 miesięcy będzie można wycofać miesięczną kwotę z dobrowolnych oszczędności emerytalnych do maksymalnej wysokości 800 000 ISK. Zwrot podatku VAT za prace budowlane i konserwacyjne wzrośnie z 60% do 100%. Ponadto rezerwa na zwrot podatku VAT zostanie rozszerzona na organizacje sektora trzeciego, w tym organizacje charytatywne i sportowe.

1 czerwca 2020 r. dla wszystkich rodzin z dziećmi poniżej 18 roku życia zostanie wypłacony jednorazowy zasiłek. Rodzice mający w 2019 roku średni miesięczny dochód poniżej 927 000 ISK otrzymają 40 000 ISK na dziecko. Rodziny o wyższych dochodach – 20 000 ISK na dziecko.

Specjalna inicjatywa inwestycyjna o wartości 20 mld ISK

W tym roku rząd Islandii, wraz z lokalnymi samorządami gmin, zainicjuje specjalny projekt, którego celem będzie zwiększenie inwestycji w infrastrukturę transportową, publiczną i technologiczną. Zwiększony zostanie również wkład rządu w badania i naukę. Szczegóły dotyczące tego projektu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

government.is/Grupa GMT/Monika Szewczuk

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -