Islandzkie przepisy są nielegalne

2344

Sąd Najwyższy Islandii orzekł, że przepisy prawa krajowego dotyczące przywozu świeżego mięsa z innych krajów europejskich są niezgodne z przepisami jakie obowiązują w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Firma Ferskar kjötvörur, która zajmuje się przetwórstwem mięsnym pozwała Państwo z powodu szkód jakie poniosła w związku z tym, że odrzucony został ich wniosek o pozwolenie na import świeżego mięsa z Holandii.

Islandzka Federacja Handlu i Usług zgłosiła już wcześniej do Urzędu Nadzoru EFTA – ESA, że zakaz importu mięsa do kraju jest niezgodny z przepisami, co stanowi według nich naruszenie traktatu EOG. Dochodzenie w tej sprawie, które przeprowadzone zostało przez ESA, doprowadziło do tego samego wniosku.

Opinia trybunału EFTA

Firma Ferskar kjötvörur, chcąc zabezpieczyć swoje prawa i decyzję jaką wydał Sąd Najwyższy zwróciła się z prośbą do Trybunału EFTA, aby ten wydał opinię w sprawie niezgodności przepisów islandzkich z tymi jakie obowiązują w obszarze EOG.

Dodatkowe kontrole

Przywóz świeżego mięsa z innych krajów EOG do Islandii wymaga specjalnych zezwoleń, które są wydawane przez Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa, na podstawie rekomendacji od islandzkiego Urzędu Żywności i Weterynarii.
Jednak przepisy EOG, przewidują, że kontrole zdrowia zwierząt są w gestii państwa, które dokonuje wysyłki produktów i że żadne dalsze kontrole nie powinny być przeprowadzane na granicy kraju przyjmującego towar.

Sąd Najwyższy uważa, że jest to problem, na który trzeba znaleźć właściwą odpowiedź i że opinia doradcza Trybunału EFTA będzie pomocna w jego rozwiązaniu w sądach islandzkich.

Opublikowany w: