Izba Handlowa

700

 Około piętnastu tysięcy firm nie złożyło sprawozdania finansowego za 2009 rok, a sześć tysięcy firm zalega ze sprawozdaniem za rok 2008. „Składanie rocznych sprawozdań ma duże znaczenie w ocenie stanu przedsiębiorstwa”, powiedział  Tómas Már Sigurðsson–, przewodniczący Izby Handlowej. Za nie złożenie sprawozdania finansowego grozi kara w wysokości do 250 tyś isk. Jeśli firma nie złożyła raportu dwa lata z rzędu, grzywna może wynosić nawet 500 tyś isk.