Jedna czwarta dziewięciolatków ma nadwagę

808

Zgodnie z nowymi danymi uzyskanymi od szkolnych służb zdrowia z okręgu stołecznego, jedna czwarta dziewięciolatków ma nadwagę.
Według raportu mbl.is 4,8 proc. dziewięciolatków jest otyłych, zaś 18,5 proc. ma nadwagę, co razem stanowi 23 proc ogółu.

- REKLAMA -

Dane i ostatnie badania pokazują, że w drugiej połowie dwudziestego wieku nastąpił gwałtowny wzrost liczby otyłych dziewięciolatków. Natomiast w roku 1958 w Reykjaviku znaczną nadwagę miało mniej niż jeden procent dzieci, a łącznie 6,6 proc z nich było powyżej idealnej wagi.

W roku 1998 roku 5 proc dzieci w tym samym przedziale wiekowym było otyłych i 23,7 proc. było powyżej zalecanej masy ciała.
Oświadczenie na stronie internetowej Dyrekcji Zdrowia podkreśla znaczenie zdrowego odżywiania oraz korzyści jakie ono ze sobą niesie w przypadku dzieci zarówno otyłych jak i tych co mają prawidłową wagę.

- REKLAMA -

Opublikowany w: