4.8 C
Reykjavík
7 października 2022

Jeśli powstanie kopalnia piasku, ciężarówki będą jeździć po krajowej jedynce co kilka minut

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Może się zdarzyć, że jeśli plan niemieckiej firmy EP Power Minerals dotyczący otwarcia kopalni piasku na wschód od Vík zostanie zrealizowany, duże ciężarówki transportowe będą jeździć wzdłuż południowego wybrzeża Islandii w odstępach od 7 do 8 minut przez całą dobę. Piasek byłby eksportowany do Europy i ewentualnie Ameryki Północnej, gdzie by go wykorzystywano jako dodatek do cementu. Firma planuje wysyłać materiał z Þorlákshöfn, ale lokalny burmistrz twierdzi, że miasto nie ma odpowiednich obiektów do jego przechowywania, a EP Power Minerals musi jeszcze złożyć wniosek o działkę w porcie.

Ocena środowiskowa wniosku opublikowana na początku tego miesiąca wskazuje wpływ projektu na ruch i hałas jako „znacząco negatywny”. Jego wpływ na życie ptaków, roślin i geologii obszaru został jednak oceniony jako „nieistotnie negatywny”.

Firma EP Power Minerals zakupiła ziemię, na której ma znajdować się proponowana kopalnia, w 2020 roku. Działka znajduje się około 15 km na wschód od Vík í Mýrdal – nieruchomość rozciąga się od lodowca Kötlujökull w dół do wybrzeża i składa się głównie z piaskowych równin.

Nieruchomość została wystawiona na sprzedaż w 2016 roku przez jej byłych właścicieli, trójkę rodzeństwa, którzy stwierdzili, że podjęli kilka nieudanych prób sprzedaży jej państwu islandzkiemu. Teren został sprzedany firmie EP Power Minerals za pośrednictwem spółki Mýrdalssandur ehf., w której trzech Islandczyków ma 10% udziałów (poprzez spółkę Lásastígur ehf.).

Proponowana kopalnia znajdowałaby się przy górze Hafursey i na północ od krajowej jedynki, która przebiega przez nieruchomość. Proponowany obszar wydobywczy obejmuje 15,5 kilometra kwadratowego i szacuje się, że nadający się do użytku piasek na tym terenie ma objętość około 146 milionów metrów sześciennych. Zgodnie z planami wydobycia, materiału na tym obszarze powinno wystarczyć na 100 lat eksploatacji.

Firma EP Power Minerals planuje transport piasku ciężarówkami do Þorlákshöfn. Ze względu na ilość materiału, co 15 minut z kopalni wyjeżdżałaby pełna ciężarówka, a w tym samym czasie z Þorlákshöfn wracałyby puste pojazdy. Oznacza to, że ciężarówki będą jeździć w odstępach 7–8 minutowych przez całą dobę między Vík i Hveragerði, a także na drogach między Hveragerði i Þorlákshöfn.

Mieszkańcy stolicy i południowej Islandii wyrazili zaniepokojenie wpływem, jaki transport ten będzie miał na ruch drogowy i drogi w tym regionie. Jóhannes Þór Skúlason, dyrektor generalny Islandzkiego Stowarzyszenia Przemysłu Turystycznego, również wyraził zaniepokojenie wpływem, jaki miałaby kopalnia i związany z nią ruch.

„Mówiono o przemyśle turystycznym w tym względzie, ale uznaje się, że jedna ciężka ciężarówka, taka jak te, które transportują ryby między regionami, uszkadza drogę w stopniu odpowiadającym 10 000 samochodów osobowych” – powiedział Jóhannes Þór w rozmowie z Vísir, wyrażając wątpliwości, czy infrastruktura drogowa może obsłużyć tak dużą ilość ciężkiego transportu. Dodał, że projekt, taki jak kopalnia, wpłynie również na doświadczenia turystów w tym rejonie.

W ocenie środowiskowej przeprowadzonej przez Efla i opublikowanej na początku tego miesiąca, wiele negatywnych skutków kopalni uznano za nieistotne. Jej wpływ na życie roślin i ptaków na tym obszarze został uznany za „nieistotnie negatywny”, ponieważ przedmiotowe równiny nie są siedliskiem zagrożonych lub chronionych gatunków roślin, a kopalnia nie wpłynie znacząco na obszary gniazdowania.

Pomimo tego, że kopalnia miałaby „bezpośredni i trwały wpływ na sedymentację Mýrdalssandur”, wpływ ten dotyczyłby jedynie „niewielkiego procentu całej formacji”, obniżając powierzchnię o 10 metrów w miejscu, gdzie grubość warstw piasku wynosi 120 metrów. Dlatego w ocenie Efla ogólny wpływ na formacje geologiczne będzie „nieistotnie negatywny”. Tak samo określono wpływ kopalni na turystykę i rekreację w tym rejonie.

Wpływ projektu na klimat uznano za „znacząco pozytywny”, ponieważ produkowany materiał zastąpi klinkier cementowy, a zatem zmniejszy emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją betonu o 800 mln kg ekwiwalentu CO2 rocznie (po uwzględnieniu emisji związanych z transportem).

Na podstawie artykułu Iceland Review / icelandreview.com

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -