Językowe kłopoty…

886

 Rada Języka Islandzkiego po sprawdzeniu sytuacji dotyczącej nauczania, na Uniwersytecie 'Háskóla Íslands’, wyraziła swoją wątpliwość co do statusu języka islandzkiego. Rada chce aby język islandzki stał się oficjalnym i najważniejszym językiem wykładowym na Uniwersytecie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w uchwale jaką Rada Języka przyjęła w tym miesiącu.

Podczas badań na temat programu nauczania prowadzonych na Uniwersytecie, okazało się, że ponad 90% zajęć odbywa się w języku angielskim. Ponadto około 80%  prac doktorskich napisanych w latach 2008-2009 było napisanych w języku angielskim.
„Jeżeli ten trend się utrzyma to w ciągu kilku lat liczba kursów w języku angielskim, prowadzonych   na Uniwersytecie Islandzkim będzie wzrastać, co jest niepokojące, gdyż oznacza to zmniejszenie nauczania w języku islandzkim.”
Rada Języka Islandzkiego uważa, że należy zmienić program nauczania, aby zapobiec zanikaniu języka islandzkiego na Uniwersytecie. Jednocześnie Rada przyznaje, że nierozsądne  było by drastyczne zmniejszenie nauczania prowadzonego w języku angielskim i innych językach obcych.