Kosztowne referendum

495

Na wczorajszym posiedzeniu Parlamentu rozpatrywane były wydatki budżetowe państwa. Jedną z omawianych spraw było Referendum w sprawie Icesave, z 9-go kwietnia, które kosztowało 245 mln koron. Jak informuje visir.is największa część wydatków referendalnych, 170 mln, to koszty związane z administracją. Wynagrodzenie dla pracowników i członków komisji wyborczych, tzw diety, wyniosły 40 mln. Drukowanie materiałów, prezentacje oraz inne usługi, połączone z  referendum, to koszt rzędu 35 mln.