Kosztowny port

597

Jak wiadomo, port Landeyjahöfn, od momentu jego otwarcia, regularnie wypełnia się piaskiem. Koszty związane z pogłębianiem portu wynoszą średnio 20 mln koron miesięcznie, począwszy od jesieni ubiegłego roku do dnia 1-go sierpnia 2011 r. Według Ögmundura Jónassona,  ministra spraw wewnętrznych, koszt prac związanych z usuwaniem piasku z dna portu wyniósł 234 mln koron. Te niemałe koszty pogłębiania zostały dodane do całkowitego kosztu budowy portu, który obecnie wynosi 3 mld 494 mln koron.