10.8 C
Reykjavík
17 sierpnia 2022

Letnie miasto 2020

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Dotacje Rad Mieszkańców w celu wzmocnienia dzielnic, kontaktów społecznych i życia kulturalnego. 
Miasto Reykjavik ogłasza nabór na projekty i wydarzenie wzmacniające kontakty społeczne, życie kulturalne i poprawiające jakość życia w lecie w dzielnicach miasta. Projekty muszą być skierowane do wszystkich grup wiekowych i różnych osób, które chcą spędzać czas wolny i doświadczać nowych wrażeń w swojej dzielnicy.

Fundusz wynosi 30 000 000 ISK. Każda z 9 rad otrzyma do rozdysponowania 1 mln ISK. Pozostała kwota zostanie podzielona pomiędzy dzielnice według liczby mieszkańców.

Wnioski można składać w terminie od 15 maja – 7 czerwca 2020. W większości przypadków wysokość dotacji na poszczególne projekty będzie wynosiła od 50 000 do 500 000 ISK.

Kto może ubiegać się o dotacje i na co są one przeznaczone?

Każdy może ubiegać się o dotację. Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne grupy pracujące nad określonym projektem. O ubieganie się o dotacje na różnorodne projekty w szczególności zachęcamy mieszkańców dzielnic.

Dotacje mogą otrzymać przykładowo następujące projekty:

Wydarzenia w dzielnicach miasta dla wszystkich grup wiekowych.
Jarmark, który ożywi życie w dzielnicy.
Koncerty, wydarzenia artystyczne lub inne, propagujące i kształtujące świadomość dzielnicy.
Tymczasowe place zabaw lub tory przeszkód.
Sprzątanie lub obsadzanie terenów w dzielnicy.
Inne projekty, które wspierają życie społeczne i wzmacniają dzielnicę.
Dotacje nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia, ale pokrycie kosztów materiałów, opłacenie występów artystycznych, pokrycie kosztów instruktorskich lub poczęstunku.

Uwaga: Dotacje nie obejmują projektów, które już się odbyły.

Jak ubiegać się o dotacje?

Wypełnij aplikację online – TU.

Wniosek powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko wnioskującego, nr kennitala oraz e-mail
2. Wysokość dotacji
3. Opis i cel projektu
4. Czas trwania projektu
5. Kosztorys projektu
6. Partnerzy w projekcie – jeżeli dotyczy
7. Osoby, które otrzymają dotacje, będą musiały złożyć radzie mieszkańców raport końcowy z realizacji projektu.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków

Wszystkim ubiegającym się o dotacje zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję, w której zasiadać będzie kierownik projektów Letnie Miasto 2020, kierownik projektów Kulturalnego Festiwalu Dziecięcego oraz przedstawiciele innych wydziałów miasta w zależności od rodzaju projektu, a także pracownik administracyjny rad mieszkańców.

Wnioski będą rozpatrywane pod kątem:

· Opisanych celów oraz prawdopodobieństwa ich osiągnięcia

· Realistycznej prognozy budżetu oraz czasu trwania projektu

· Spodziewanego sukcesu oraz wynikających z projektu korzyści dla świadomości dzielnicy i dla zasobów społecznych.

Komisja przedstawi propozycję przyznania dotacji danej radzie mieszkańców w czerwcu. Na wszystkie wnioski zostanie udzielona odpowiedź.

Dokładniejszych informacji w języku islandzkim i angielskim udziela:

Heimir Snær Guðmundsson heimir.snaer.gudmundsson@reykjavik.is z Biura Praw Człowieka i Demokracji Miasta Reykjavik.

reykjavik.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -