Liczba dni nauki niezmienna od lat

836

W roku szkolnym 2010-2011, liczba dni nauki w szkołach średnich wahała się od 160 do 185. Średnio wychodzi, że uczniowie mają 175,2 dni nauki w czasie jednego roku szkolnego. Liczba ta nie uległa zmianie już od paru lat.
Nauczyciele, którzy pracują w szkołach średnich, w umowach  zbiorowych, mają określony czas pracy i jest to 175 dni nauczania. Jednak nauczyciele, pracujący w roku szkolnym 2010-2011 mieli średnio od 174 do 195 dni pracujących. Średnia dni pracy nauczycieli wyniosła 181,5 i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,4 dnia.