Likwidacja firmy Avant

717

W lipcu firma Avant, która między innymi zajmowała się udzielaniem pożyczek, zgłosiła w sądzie o rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego. Łącznie 29 osób zatrudnionych w firmie jest obecnie na okresie wypowiedzenia, który wynosi trzy miesiące.