2.8 C
Reykjavík
4 lutego 2023

Mandaty za brak maseczek i łamanie zasady 2 metrów

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Dzięki nowej dyrektywie prokuratora, która weszła w życie w piątek, policja ma prawo nakładać kary za różne naruszenia dotyczące zasady dwóch metrów i zasady noszenia maseczek. Pełną listę z informacją za co policja może ukarać mandatem i w jakiej wysokości, można znaleźć poniżej.

Urząd prokuratora podaje też, że podkreśla, iż policja ocenia każdy przypadek indywidualnie i ustala wysokość grzywny na podstawie wagi przestępstwa – „jest jasne, że naruszenia przepisów mogą być bardzo różne, w tym także poważne” – mówił prokurator.

W tym kontekście wspomina się o możliwych naruszeniach przepisów dotyczących izolacji osób zakażonych. Naruszenia mogą podlegać prawu karnemu, a dokładniej art. 175. Artykuł mówi o tym, że każdemu, kto narusza ochronę przed chorobami zakaźnymi lub łamie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, grozi do trzech lat więzienia.

Jednak w art. 175 jest także mowa o tym, że „karą może być także kara pozbawienia wolności do 6 lat w przypadku chorób, na które rząd podjął specjalne środki, aby zatrzymać ich rozprzestrzenianie się lub uniemożliwić ich dotarcie do kraju” i do tego odwołuje się prokurator generalny.

Dyrektywa podaje następujący przykład:

„Oskarżony naraża dowolną grupę ludzi na zakażenie lub zaraża grupę osób COVID-19. W poważniejszym przypadku naraża lub zaraża osoby szczególnie wrażliwe na choroby podstawowe.” W przypadku zaistnienia takiej sytuacji policja powinna niezwłocznie poinformować o sprawie prokuratora i prokuratora rejonowego.

Jednocześnie urząd prokuratora zwraca się do szefów policji z prośbą o przesłanie do prokuratury wszelkich informacji o domniemanym przekroczeniu obowiązujących ograniczeń dotyczących odległości i noszenia maseczek. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć wgląd i spójność usług szefa policji.

Grzywny określone przez Prokuratora Generalnego są następujące:

Naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia nr. 759/2020 w sprawie kwarantanny, izolacji i pobierania próbek na granicy islandzkiej z powodu COVID-19:

Naruszenie obowiązku kwarantanny ust. 1 i 3, artykuł 3

 • Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 50 000 do 250 000 isk.
 • Naruszenie obowiązków osób poddawanych kwarantannie, art. 5.
 • Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 50 000 do 250 000 isk.
 • Naruszenie przepisów dotyczących izolacji, ust. 1 i 2. Artykuł 9.
 • Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 150 000 do 500 000 isk.

Kara grzywny dotyczy tylko pierwszego wykroczenia.

Naruszenie obowiązujących zasad Ministra Zdrowia nr. 792/2020 w sprawie ograniczenia spotkań z powodu epidemii:

Naruszenie zasad dotyczących ograniczenia liczby, Artykuł 3.

 • Grzywna dla osoby, która uczestniczy w spotkaniu 50 000 isk.
 • Grzywna od przedstawiciela / organizatora odpowiedzialnego za spotkanie od 250 000 do 500 000 isk.

Kara dotyczy tylko pierwszego wykroczenia danej osoby czy organizatora.

Naruszenie obowiązku utrzymania 2 metrów pomiędzy osobami nie mieszkającymi razem, ust. 1, art. 4.

 • Grzywna nałożona na przedstawiciela / organizatora danego działania / spotkania jest ustalana na podstawie wagi naruszenia od 100 000 do 500 000 isk.

Kara dotyczy tylko pierwszego wykroczenia.

Naruszenie zasad stosowania masek na twarz, ust. 2, art. 4.

 • Grzywna nałożona na osobę, przedstawiciela działalności, który złamie przepis, określana jest na podstawie wagi naruszenia od 100 000 do 500 000 isk.
 • Grzywna dla osoby, która nie nosi maski na twarzy w wyznaczonych miejscach, jest określana na podstawie wagi naruszenia od 10 000 do 100 000 isk.

Naruszenie zasad dotyczących zamykania miejsc spotkań i miejsc pracy ze względu na szczególne ryzyko infekcji, ust.1, art. 7

 • Grzywna ustalana jest na podstawie wagi naruszenia od 100 000 do 500 000 isk.

mmn / visir.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -