-2.2 C
Reykjavík
9 grudnia 2022

Miasto Reykjavík narusza prawo dotyczące przetargów

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Miasto Reykjavík nie dopełniło prawnego obowiązku przeprowadzenia przetargu na umowy z firmą Orka náttúrunnar ohf. (ON) na uliczne oświetlenie LED. Zostało to stwierdzone w orzeczeniu Komisji ds. skarg na zamówienia, ale oprócz kary administracyjnej w wysokości dwóch milionów ISK, komisja nakazała miastu przeprowadzenie przetargu na wykonanie prac.

Nieco ponad rok temu Islandzka Konfederacja Pracodawców (SI) zaskarżyła umowy o świadczenie usług pomiędzy miastem Reykjavík a ON, dotyczące obsługi, konserwacji i instalacji lamp LED na wieżach oświetleniowych w Reykjavíku. W dokumentach przedłożonych komisji stwierdzono, że miasto od początku 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. zapłaciło ON prawie 84 mln ISK za eksploatację, konserwację i odnowienie oświetlenia ulicznego. Konfederacja zażądała, aby umowy zostały uznane za nieskuteczne i aby miasto Reykjavík ogłosiło przetarg na wykonanie tych prac.

W orzeczeniu Komisji ds. skarg na zamówienia stwierdzono, że relacje pomiędzy miastem Reykjavík a firmą ON nie miały takiego charakteru, aby można było zastosować klauzulę zawartą w art. 13 ustawy o zamówieniach publicznych, która dotyczy zamówień nieobjętych obowiązkiem przetargu. „Ponieważ zamówienie nie było przedmiotem przetargu, należy przyjąć, że miasto naruszyło obowiązek przetargowy (co wynika z akapitu 4. art. 23 ustawy). Tak więc, umowa miasta Reykjavík z firmą ON powinna była być przedmiotem przetargu.

Pomimo nałożenia na miasto rządowej kary, Komisja ds. skarg na zamówienia nie uznała umów za nieskuteczne, powołując się na uzasadnienie charakteru umowy pomiędzy miastem a firmą ON z 2010 roku.

W odniesieniu do żądania SI, aby miasto zostało zobowiązane do przeprowadzenia przetargu, komisja wyjaśniła swoje orzeczenie, dzieląc kwestię oświetlenia LED ulic w Reykjaviku na dwa główne elementy. Z jednej strony zakup lamp LED, a z drugiej zakup usług związanych z ich instalacją. Istniała obowiązująca umowa ramowa na zakup lamp, ale nie było w niej zapisów dotyczących wymiany i instalacji.

Komisja uznała, że miasto Reykjavík nie przedstawiło solidnych argumentów przemawiających za brakiem możliwości oferowania usług związanych z wymianą i instalacją lamp LED, ani że istnieje pilny interes publiczny, uniemożliwiający wprowadzenie zmian do obecnej umowy. Miastu Reykjavík nakazano zatem oferowanie wyżej wymienionych usług oraz zapłatę 1 mln ISK tytułem kosztów prawnych na rzecz SI oraz 2 mln ISK tytułem kar administracyjnych.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -