Mniej bezrobotnych

651

Według statystyk z Urzędu Pracy, liczba osób bezrobotnych, które otrzymują zasiłek z Urzędu Pracy, zmalała w marcu i kwietniu. W kwietniu zasiłek otrzymało 13,262 osoby i jest to o 495 osób mniej niż w marcu. Bezrobocie jest obecnie na poziomie 8,1%, co oznacza, że w marcu nastąpił 0,5% spadek.
Po raz pierwszy od września ubiegłego roku spadło bezrobocie. We wrześniu osiągnęło ono poziom 7,1% i od tamtej pory rosło. Najwięcej bezrobotnych przybyło w miesiącach zimowych. Pomimo tego, że nie jest to aż tak widoczne, dużo wskazuje na to, że bezrobocie powoli spada. Rok temu w kwietniu wynosiło ono 9%, teraz jest 8,1%.