Mniej urzędników w Kópavogur

717

Wczoraj wieczorem, na posiedzeniu Rady Miasta Kópavogur, mówiono o konieczności przeprowadzenia zmian w administracji miasta. W konsekwencji  ilość pracowników zmniejszy się o około 10%. Zmiany mają również dotyczyć samej „biurokracji”. Zmiany restrukturyzacyjne mają przynieść oszczędności w wysokości 70 milionów koron rocznie.