-0.9 C
Reykjavík
25 marca 2023

Mniejsze bezrobocie

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

W maju 2011 roku, bezrobocie było na poziomie 7,4%, czyli 12 553 osoby były zarejestrowane jako bezrobotne. O 709 osób mniej było zarejestrowanych w maju niż w kwietniu. Urząd Pracy na podstawie analiz, szacuje, że w czerwcu, bezrobocie może zmniejszyć się nawet do 6,7% co wynika z tego, że wiele osób bezrobotnych znalazło zatrudnienie w różnego rodzaju pracach sezonowych.
W obszarze stołecznym liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 296 osób, a na obszarach wiejskich o 413 osób. Spośród nich 642 osoby to mężczyźni, a 67 to kobiety.

Stopa bezrobocia w okręgu stołecznym wyniosła 8,2%, a na obszarach wiejskich 6,1%. Największe bezrobocie w kraju jest w okręgu Suðurnes, tam osiągnęło ono aż 12,1%. Najmniejsze natomiast jest na północnym- zachodzie, gdzie wynosi 3,2%.
Wśród kobiet w ostatnim miesiącu bezrobocie było na poziomie 7,1%, a wśród mężczyzn 7,7%.

Liczba osób, które przez okres ponad 6 miesięcy pozostawali bez pracy to 7993. Od końca kwietnia 2011 roku, liczba ta zmniejszyła się o 355, pod koniec maja wynosiła ona przeciętnie 60% wszystkich bezrobotnych. Pod koniec maja, 4725 osób zarejestrowanych było w Urzędzie Pracy jako bezrobotni dłużej niż rok, w kwietniu liczba ta była wyższa i wynosiła 4801.
Osób bezrobotnych w wieku od 16 do 24 lat, pod koniec maja było 2305, a pod koniec kwietnia 2523. 
Pod koniec maja, w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2126 cudzoziemców, z czego 1265 osób to Polacy, którzy stanowią 60% wszystkich bezrobotnych obcokrajowców. Większość obcokrajowców, którzy są obecnie bezrobotni pracowała w budownictwie.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -