Mniejszy ruch na drogach

694

W 2011 roku o 5,3% w porównaniu do roku 2010 zmniejszył się ruch drogowy w okręgu stołecznym, informuje Zarząd Dróg.
Po raz pierwszy od kiedy prowadzone są pomiary, odnotowano tak duży spadek w natężeniu ruchu drogowego.
W roku 2010 na podstawie danych, które są zbierane z różnych skrzyżowań w okręgu stołecznym, wywnioskowano, że ruch zmniejszył się o 2,3% w stosunku do roku 2009. Ostatni wzrost był odnotowany w 2007 roku i wyniósł 6,8%.

Opublikowany w: