Myślą nad skróceniem nauki w szkołach średnich

3328

Jeżeli w następnych dniach nie zostanie przedstawiona nowa propozycja dotycząca płac dla nauczycieli w liceach, to dokładnie za tydzień, w dniu 17 marca rozpocznie się strajk.

Illugi Gunnarsson, obecny Minister ds. Szkolnictwa, sugerował już nie raz, że skrócenie nauki uczniów uczęszczających do szkól średnich do 3 lat, sprawiłoby, że znalazłyby się fundusze na to aby podwyższyć place. Ale czy skracanie okresu nauki to właściwe rozwiązanie?

Prawie 10 lat temu, ówczesna Minister ds. Szkodnictwa Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, przedstawiła propozycję skrócenia nauki w islandzkich liceach. Wypowiedź ta spotkała się z wielkim sprzeciwem. Uczniowie protestowali, nauczyciele byli niepogodzeni z zaistniałą sytuacją i wiele osób pisało na ten temat, sprzeciwiając się pomysłowi. Teraz mamy rok 2014…i jak widać, choć nadal opinia jest podzielona, to jednak teraz zauważyć można, że ludzie są pozytywniej nastawieni do tej propozycji.
Przede wszystkim co na to licealiści? Pomysł im się podoba.

„Cztery lata to stanowczo za długi okres czasu,“ mówi licealistka uczęszczająca do MH. „Ponadto wydaje mi się, że chodzimy na kursy z przedmiotów, które są nam całkowicie niepotrzebne,“ mówi inny uczeń, dodając: „Ja np. uczę się na wydziale lingwistycznym, a obowiązkowo muszę uczyć się psychologii i geologii – wydaje mi się, że to strata czasu, i moja i szkoły.“

Osoby, które po 3 latach zdały maturę mówią, że podczas 3-letniego programu nie ma czasu na „nic nie robienie“, tak samo jak na studiach – codziennie trzeba się przykładać do nauki, i na dłuższa metę, to wychodzi na dobre.

Przewodnicząca Związku Islandzkich Licealistów, Laufey María Jóhannsdóttir, też się przychyla do tej decyzji.
„Wydaje mi się, że tracimy bardzo dużo czasu na powtarzanie. Mam tu w szczególności na myśli 1 klasę liceum, gdzie praktycznie ponownie przechodzi się materiały z podstawówki. Ponadto jeżeli okres nauki zostanie skrócony, jestem zdania że zmniejszy się liczba osób, która w trakcie 4-letniego programu porzuci naukę.”

Rektor MR, Yngvi Pétursson, jest natomiast za tym, aby nauka nadal trwała 4 lata.
„U nas uczy się wiele osób, które w przyszłości zamierza studiować na dobrych i o wysokim standardzie wyższych uczelniach oraz uniwersytetach – te osoby nie myślą o tym aby jak najszybciej zakończyć liceum, tylko aby być jak najlepiej przygotowanym.“

No ale prawie wszędzie w Europie nauka na etapie licealnym trwa…3 lata. „Tu porównujemy różne systemy edukacyjne. Weźmy np. pod uwagę system w Skandynawii – w Danii nauka trwa 3 lata, ale bardzo dużo osób spędza jeszcze dodatkowy rok po zdaniu matury (czwarty rok) uczęszczając na dodatkowe zajęcia przygotowawcze zanim zapiszą się na wyższe uczelnie,“ mówi Yngvi.

Więcej informacji i wywiadów w filmiku na stronie visir.is.

Opublikowany w: