Naruszanie przepisów o dobrostanie wielorybów

1353

Islandzkie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody uważa, że podczas polowań na wieloryby firma Hvalur hf. łamie przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt. Członkowie stowarzyszenia zgłosili skargę do Matvælastofnun, islandzkiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.

Przedstawiony raport obejmuje w szczególności cierpienie zwierząt, które zdaniem członków stowarzyszenia jest nieodłączną częścią obecnej praktyki połowu wielorybów. Ponadto skarga dotyczyła braku nadzoru nad harpunami i nieprzestrzegania podstawowych przepisów dotyczących higieny w przetwórstwie żywności.

Członkowie Stowarzyszenia Ochrony Przyrody twierdzą, że brakuje badań i monitorowania polowań na wieloryby w Islandii – zarówno w zakresie ogólnym, jak i w odniesieniu do konkretnych punktów dotyczących legalności, o których powiadomiono władze.

Chcą oni, aby urząd Matvælastofnun przeprowadził szybkie dochodzenie, tym bardziej, że wkrótce decyzje mają być podjęte na Islandii polityczne w sprawie przyszłości połowów wielorybów.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

Opublikowany w: