Niepokojące dane na temat gwałtów

2513

Jak wynika z ogólnokrajowego badania SAGA Cohort dotyczącego wpływu traumatycznych przeżyć na zdrowie kobiet, jedna czwarta kobiet w Islandii doświadczyła w życiu gwałtu lub jego usiłowania. Według informacji Kjarninn, taki sam odsetek kobiet padł ofiarą przemocy psychicznej.

To pierwsze opublikowane wyniki wspomnianego badania, w którym jak dotąd wzięło udział około 23 000 kobiet. Stanowi to około jednej piątej wszystkich kobiet w wieku powyżej 18 lat, mieszkających na terenie Islandii, które stanowią populację objętą badaniem. Naukowcy liczą, że ostatecznie w badaniu weźmie udział około 50 000 uczestniczek.

Unnur Valdimarsdóttir i Anna Hauksdóttir, będące profesorami Wydziału Medycyny Uniwersytetu Islandzkiego, mówią, że są zadowolone z dużej liczby osób, które dotychczas wzięły w nim udział. Twierdzą również, że respondentki pochodzą z bardzo różnych grup, wyszczególnianych ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, czy poziom wykształcenia, więc bardzo dobrze reprezentują populację kobiet.

- REKLAMA -

Naukowcy wskazują na kilka możliwych wyjaśnień dotyczących wysokiego odsetka kobiet, które przeżyły traumę. „Możliwe, że kobiety, które mają za sobą traumatyczne przeżycia, chętniej decydują się na udział w badaniu, ale z drugiej strony należy pamiętać, że w następstwie otwartej debaty społecznej na temat przemocy na tle płciowym […] w ramach ruchu #metoo, kobiety zaczynają na nowo oceniać doświadczenia ze swojego życia” – stwierdziła Unnur. „Jest zatem możliwe, że ten wysoki odsetek to rzeczywista część islandzkich kobiet, która doświadczyła tego typu zdarzeń. Gromadzenie dalszych danych, od większej liczby kobiet, i ich analiza, która będzie miała miejsce w nadchodzących miesiącach, pozwoli to zweryfikować”.

Grupa GMT/Krzysztof Grabowski

Opublikowany w: