Niska umieralność niemowląt

855

W 2010 roku, w Islandii zmarło 2017 osób, 1063 mężczyzn i 954 kobiet. Współczynnik zgonów wynosi 6,3% na 1000 mieszkańców i jest taki sam jak był w roku 2009. Wśród niemowląt współczynnik ten wynosił 2,2 na 1000 urodzeń w 2010 roku.
Według statystyk, średnia długość życia mężczyzn w 2010 roku wynosiła 79,5 lat, a kobiet 83,5 lat.
Najniższa umieralność wśród niemowląt w Islandii, była w 2009 roku, kiedy współczynnik umieralności wynosił 1,8 na 1000 urodzeń. Był to najniższy współczynnik umieralności wśród krajów europejskich.