Nocne kontrole w klubach

1022

W najbliższy weekend Policja planuje przeprowadzenie akcji monitorowania nocnych klubów i barów, które znajdują się w okręgu metropolitarnym. Ta akcja ma na celu zwrócenie uwagi na to, że w barach przebywa wiele osób nieletnich co jest niezgodne z prawem jakie obowiązuje w Islandii. Policja przypomina również, że właściciele lokali, w których przebywa młodzież poniżej 18 roku życia powinni informować o tym odpowiednie władze. Młodzież w wieku do 18 lat nie ma prawa przebywać w klubach i barach po godzinie 22:00 chyba, że są oni pod opieką rodziców, pełnoletnich członków rodziny lub pełnoletniego małżonka.

Na podstawie tych przepisów właściciel lokalu, w którym będą one złamane może stracić pozwolenie na prowadzenie działalności lub stracić koncesję na sprzedaż napoi alkoholowych.

Podczas wcześniejszych kontroli okazywało się, że dużym problemem jest również sprzedaż alkoholu nieletnim, którzy przychodzą do lokali. Zgodnie z prawem alkohol mogą kupić i spożywać osoby powyżej 20 roku życia, a jak informuje Policja bardzo często podczas kontroli okazuje się, że nieletni goście restauracji i barów spożywają alkohol. Informacje o tym, że osobom do 20 roku życia nie sprzedaje się alkoholi powinny znajdować się we wszystkich lokalach, gdzie prowadzi się m.in. sprzedaż alkoholu. Zwykle wymaga się aby naklejki informujące o tym znajdowały się na drzwiach restauracji, barów i klubów.

Opublikowany w: