Nowe prawa dla obcokrajowców

911
Ögmundur Jónasson

Minister Spraw Wewnętrznych Ögmundur Jónasson w DV napisał, że bardzo by chciał wprowadzenia zmian do islandzkiego prawa dotyczącego obcokrajowców.
W artykule, który minister napisał specjalnie dla DV, ogłosił on, że koalicja rządząca zatwierdziła nową ustawę o prawie imigracyjnym.

- REKLAMA -

Po pierwsze, ustawa ta da prawo zagranicznym studentom przyjeżdżającym do Islandii aby na czas nauki w tym kraju mogli przywieźć ze sobą swoje dzieci. Do tego minister zacytował dyrektywę ONZ w sprawie prawa jakie mają rodziny do pozostawania razem, niezależnie od kraju zamieszkania. Ustawa ta wprowadzi również prawo do przyznawania stałego pobytu, który będzie związany z określoną osobą.

Jednak tak jak to jest do tej pory, jeżeli imigrant nie zmieni swojej sytuacji życiowej- wychodząc za mąż bądź żeniąc się z obywatelem tego kraju- odpowiednie organy nie będą zobligowane do wydana pozytywnej decyzji odnośnie przyznania stałego pobytu.

- REKLAMA -

Niektóre, większe zmiany będą dotyczyły osób, które proszą o azyl w Islandii. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta wówczas osoby, które będą przyjeżdżały do Islandii z fałszywymi dokumentami zostaną aresztowane i osądzone.

Okres rozpatrywania wniosków o przyznanie azylu, będzie ustalony na maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli z jakiegoś powodu proces potrwa dłużej niż 18 miesięcy, ubiegający się o azyl otrzyma pozwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. Dodatkowo zgodnie z ustawą, utworzona zostanie specjalna komisja dla azylantów, którzy ubiegają się o zezwolenie na pobyt w Islandii. Minister wskazał, że podobne komisje istnieją już w Danii i Norwegii.

Ustawa ta musi zostać jeszcze przegłosowana przez parlament.

Opublikowany w: