Nowe sądy w Islandii

2333

W nowo utworzonym sądzie krajowym stanowiska zajęło czternastu sędziów. Sąd tego rodzaju tworzy trzeci poziom islandzkiego systemu sądowniczego.

Landsréttur (sąd krajowy) to nowo utworzony system sądów średniego szczebla, przeznaczony do rozpatrywania sporów między sądami okręgowymi a Sądem Najwyższym Islandii. Od decyzji jednego z ośmiu islandzkich sądów okręgowych można się odwołać do Landsréttur, którego decyzje są ostateczne. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Sądu Najwyższego, orzeczenia Landsréttur mogą być zaskarżone do Sądu Najwyższego Islandii.

Landsréttur składa się z 15 sędziów, z których 14 właśnie objęło swoje stanowiska. Piętnasta sędzina, Hervör L. Þorvaldsdóttir, rozpoczęła pracę kilka miesięcy wcześniej, aby przygotować sąd do otwarcia. Sąd ten przejmie wszystkie nierozstrzygnięte sprawy, które zostały zaskarżone do Sądu Najwyższego Islandii. Jest ich około 70.

Minister sprawiedliwości Sigríður Á. Andersen spotkał się z ostrą krytyką posłów opozycji za niezastosowanie się do zaleceń komisji selekcyjnej w zakresie nominacji do nowego sądu. Cztery osoby, które zostały pominięte przez ministra, pozwały państwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W sprawie nominacji Ástráðura Haraldssona i Jóhannesa Rúnara Jóhannssona Sąd Najwyższy przyznał niedawno zadośćuczynienie w wysokości 700 000 ISK (6800 USD / 5600 EUR), ale odmówił przyznania odszkodowania za poniesione straty.

Grupa GMT/Grażyna Przybysz

Opublikowany w: