Nowe zasady dla dawców organów

3432

Grupa parlamentarzystów i posłów z opozycji rządowej zaproponowała zmianę systemu dotyczącego dawców narządów z Islandii.

Dawstwo narządów w Islandii (na podstawie ustawodawstwa sięga 1991 roku), obecnie działa na zasadzie „odmowy domniemanego” – co oznacza, że narządy mogą zostać usunięte po śmierci dawcy tylko za wyraźną uprzednią zgodą danej osoby lub za zgodą jej najbliższych.

Jak zaproponowali w nowym projekcie ustawy politycy, zasada ta powinna zostać odwrócona. Gdy propozycja nowej ustawy zostanie przegłosowana, wówczas o ile nie będzie wyraźnych przeciwwskazań, oznaczać to będzie, że jest zgoda na pobranie narządów od dawców.

Ustawa określa także między innymi, że niezgodne z prawem będzie „usuwanie organów lub materiału organicznego z ciała osoby zmarłej, jeśli wyraziła ona wcześniej sprzeciw wobec tego…”.

Pełny tekst projektu ustawy (po islandzku) można znaleźć tutaj.

Opublikowany w: