7.8 C
Reykjavík
28 września 2022

Nowoczesne niewolnictwo w Islandii

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Zgodnie z opublikowanym niedawno Globalnym Indeksem Niewolnictwa, w Islandii w niewoli żyje około 400 osób.

Jeśli chodzi o stosunek liczby niewolników do ogółu ludności Islandia plasuje się na 49-tym miejscu. Globalny Indeks Niewolnictwa szacuje, że obecnie w 167 krajach żyje 45,8 milionów ludzi, którzy podlegają jakiejś formie współczesnego niewolnictwa.

Kraje z najwyższym współczynnikiem niewolnictwa to Korea Północna, Uzbekistan, Kambodża, Indie i Katar. Natomiast kraje o najmniejszym współczynniku występowania współczesnego niewolnictwa to Luksemburg, Irlandia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Austria, Szwecja, Belgia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia.

Wyniki tych badań zostały zebrane przez przeprowadzenie 42 000 ankiet w 167 krajach.

Nowoczesne niewolnictwo to zmuszanie ludzi do niewolniczej pracy w miejscu, którego nie mogą opuścić z powodu gróźb, stosowanej wobec nich przemocy, przymusu, nadużycia władzy. Nowocześni niewolnicy to ofiary handlu ludźmi oraz kobiety zmuszane do małżeństwa.

Podczas tworzenia raportu zbadano również to, jak rządy reagują na niewolnictwo. W tej kategorii, Islandia otrzymała B i punktacja ta jest niższa niż jakiegokolwiek innego kraju nordyckiego i należy do najniższych wśród krajów europejskich.

m.m.n.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -