Nowy basen

497

W Blönduós, planowana jest budowa nowego basenu i na ten projekt miasto zaciągnie kredyt w wysokości 95 milionów koron. Kredyt ma zostać przyznany z Funduszu Pożyczkowego. Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Miasta zatwierdzono wniosek dotyczący pożyczki, ponadto burmistrz otrzymał pełnomocnictwa do podpisania umowy kredytu i do dostarczania niezbędnych dokumentów.