Obniżka stóp procentowych

605

Bank centralny Islandii obniżył wczoraj podstawową stopę procentową o 25 pkt bazowych. Główna stopa procentowa została obniżona do 4,25 proc. z 4,50 procent. Na poprzednim posiedzeniu 8 grudnia 2010, bank obniżył stopy procentowe o 100 pkt bazowych.Bankowcy Sedlabanki obniżyli główną stopę procentową w ciągu ostatnich 18 miesięcy już 15 razy, z rekordowych 18 procent.