Ograniczenia walutowe prowadzą do niskich zarobków

3787

Managerowie firm na całym świecie są na ogół nastawieni niezbyt optymistycznie do planów dotyczących wzrostu gospodarki światowej w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Jednak islandzcy managerowie, biorąc pod uwagę zwiększenie się aktywności gospodarczej Islandii, zmniejszenie inflacji i spadek bezrobocia – zwłaszcza w niektórych sektorach – patrzą na gospodarkę z większym optymizmem.

Wynika to z jednego z raportów, który został utworzony przez PwC. Raport dotyczy spojrzenia wyższego kierownictwa na przyszłość i wyzwania, którym będzie trzeba stawić czoła. Badanie obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a wyniki zostały opublikowane w dwóch sprawozdaniach, które zaprezentowano podczas dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wzięło w nim udział około 1300 starszych managerów z całego świata, w tym także z Islandii.

Raport, który przedstawiono dziś rano był przedmiotem dyskusji panelowej w Reykjaviku. Wśród osób, które brały udział w spotkaniu był burmistrz Reykjaviku oraz reprezentanci i przedstawiciele biznesowi organizacji SA-Business Iceland i PwC, informuje mbl.is.

Ograniczenia walutowe, które są obecnie stosowane w Islandii mają w pewnym stopniu chronić Islandczyków, ale w dłuższej perspektywie mogą one być szkodliwe dla gospodarki. Ich istnienie wspiera rozwój gospodarki w sektorach o niskich dochodach i stwarza potencjalnie niepożądaną konkurencję w sektorach związanych z wysokimi kosztami początkowymi, generując miejsca pracy o niskich dochodach w branżach takich, jak budownictwo, przemysł stoczniowy, czy fabryki.

Uważa się, że warunki zewnętrzne są wystarczająco dobre do tego, aby Islandia zniosła ograniczenia walutowe. Nadal bardzo ważne jest opracowanie stabilnej polityki pieniężnej i trendów na rynku pracy z jednoczesnym prowadzeniem dyskusji na temat zniesienia ograniczeń walutowych.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania byli zgodni, co do tworzenia miejsc pracy o wysokich dochodach i koncentrowaniu się na wiedzy oraz technologii w celu uniknięcia przyszłego scenariusza islandzkiej gospodarki, jako kraju o niskich dochodach.

Opublikowany w: