Okres bezrobocia

755

 Árni Páll Árnason, Rzecznik Praw Społecznych, proponuje wydłużenie terminu pobierania zasiłku dla osób bez pracy. W tej propozycji jest mowa o wydłużeniu tego czasu z trzech do pięciu lat. Mówi on o tym, aby pomóc tym osobom przetrwać ten zły okres z jakim boryka się islandzki rynek pracy.