11.8 C
Reykjavík
13 sierpnia 2022

Parlament zatwierdził zmiany w przepisach dotyczących pandemii

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Parlament Islandii przyjął w zeszłym tygodniu proponowane zmiany, które zostaną wprowadzone do krajowej ustawy o bezpieczeństwie zdrowia i chorobach zakaźnych.
Głosowanie za poprawkami było jednomyślne. Celem zmian było wyjaśnienie, jakie środki mogą zastosować władze w celu zmniejszenia ryzyka epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz w jakich okolicznościach. Ustawodawstwo ma zastosowanie do takich środków, jak kwarantanna, izolacja i śledzenie kontaktów, a także ograniczenia społeczne. Rząd zamierza przeprowadzić kompleksową rewizję ustawy po zakończeniu pandemii COVID-19.

Zmiany wyjaśniają granice uprawnień i sposób postępowania z danymi osobowymi

Przyjęte w ubiegłym tygodniu poprawki wprowadziły nowy paragraf, w którym zdefiniowano ważne terminy używane w ustawie, takie jak epidemia, izolacja, zakaz gromadzenia się, badania przesiewowe.
Zmiany również lepiej określają obowiązki i uprawnienia Głównego Epidemiologa, a także innych urzędników służby zdrowia. Na przykład dodano kilka nowych akapitów, aby wyjaśnić sposób obchodzenia się z danymi osobowymi, zastrzegając, że na przykład dane wykorzystywane do śledzenia osób, z którymi kontaktowały się zakażeni, nie mogą być przechowywane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów.
Główny epidemiolog jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony danych osobowych i ich wykorzystania zgodnie z prawem.

Inny artykuł wyjaśnia, w jakim kontekście ograniczenia mogą być wdrażane przez organy. Zgodnie z poprawką środki takie jak zamykanie szkół lub przedsiębiorstw „nie będą stosowane, chyba że są absolutnie konieczne do ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Przy stosowaniu tych środków, jak również przy ich uchylaniu, należy przestrzegać umiaru i równości, uwzględniając inne chronione interesy, w szczególności te chronione konstytucją i traktatami dotyczącymi praw człowieka, których Islandia jest stroną”.

fot. MMN

Ramy prawne niezbędne do wspierania ograniczeń na granicy

Islandzkie ustawodawstwo dotyczące pandemii było przedmiotem publicznej dyskusji w ostatnich tygodniach, szczególnie w kontekście ograniczeń na granicy spowodowanych COVID-19.
Kiedy w zeszłym roku Główny Epidemiolog początkowo zalecał wprowadzenie obowiązkowych testów na granicy, Ministerstwo Zdrowia uznało, że Islandia nie ma ram prawnych, które mogłyby wspierać ten środek. Został on jednak wdrożony 15 stycznia i teraz wszyscy podróżni przybywający z zagranicy muszą przejść podwójne testy i pięciodniową kwarantannę.

Przedstawiciele niektórych stron, w tym wydziału policji, mówili o potrzebie wyjaśnienia, w jaki sposób władze mogą reagować w przypadkach, gdy osoby odmawiają przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania zakażeniom, na przykład naruszając warunki kwarantanny lub odmawiając wykonywania badań na granicy.
Zaktualizowana ustawa daje szefom policji prawo do deportacji cudzoziemców, którzy nie są mieszkańcami Islandii, jeśli naruszą przepisy dotyczące zapobiegania zakażeniom lub odmówią ich przestrzegania. Główny epidemiolog ma również prawo do umieszczania ich na kwarantannie lub izolacji w oficjalnych placówkach rządowych, ale tylko wtedy, gdy osoby te naruszyły już takie przepisy.

Rząd planuje dokończyć pełną rewizję ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym i chorobach zakaźnych, ale prawdopodobnie nie zostanie to zrobione, dopóki pandemia COVID-19 się nie skończy. W rządowym zawiadomieniu stwierdzono, że „uznano za ważne, aby w [ustawie] nie wprowadzano żadnych zmian, które zmieniłyby lub skomplikowałyby administrację związaną z zapobieganiem infekcjom w czasie pandemii koronawirusa”.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -