Petycja na rzecz ochrony środowiska

3160

Ponad 2100 podpisało się pod internetową petycją, opublikowaną przez Islandzkie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska (Landvernd). Stowarzyszenie nalega, aby firma Landsnet anulowała plany dotyczące poprowadzenia linii wysokiego napięcia między Islandią Północną a Południową nad płaskowyżem Sprengisandur. Wniosek złożony przez Landsnet rozpatruje Islandzka Agencja ds. Gospodarki Przestrzennej.

Planowana linia wysokiego napięcia ma usprawnić elektroenergetyczny system przesyłowy – istniejące połączenie jest niestabilne, co ogranicza dostawy prądu. Jak twierdzi Landsnet, obecna sytuacja hamuje rozwój przemysłowy i regionalny na terenie całego kraju. Zdaniem firmy, linia wysokiego napięcia poprowadzona nad Sprengisandur umożliwi wspólną produkcję energii na północy oraz południowym zachodzie.

W swojej petycji, Islandzkie Stowarzyszenie ds. Ochrony Środowiska argumentuje, że poprowadzenie przewodu nad Sprengisandur podzieli pustkowie i teren górski na dwie części, co ograniczy możliwości w zakresie turystyki i zniechęci podróżujących. Naturalne, nietknięte przez cywilizację góry będą należały do przeszłości.; dlatego też, należy zbadać inne możliwości poprowadzenia przewodu.

Jeżeli Landsnet nie anuluje wniosku, Landvernd poprosi Islandzką Agencję ds. Gospodarki Przestrzennej o odrzucenie projektu.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej w marcu ankiety, 43 procent Islandczyków sprzeciwia się utworzeniu linii wysokiego napięcia; odmiennego zdania jest 25 procent badanych.

Ilona Dobosz/ źródło ruv.is

Opublikowany w: