Pielęgniarki spotkały się z Ministrem Opieki Zdrowotnej

835

Minister Opieki Społecznej Guðbjartur Hannesson, otrzymał dziś podczas oficjalnego spotkania z personelem szpitala Landspitali, petycję na której podpisało się aż 800 pielęgniarek pracujących w tymże szpitalu.

Jak informują przedstawiciele pielęgniarek, petycja dotyczy ustanowienia specjalnej instytucji finansowej w szpitalu Landspitali, która miałaby za zadanie prowadzić negocjacje z pielęgniarkami odnośnie nowych umów.
W minionym miesiącu pielęgniarki sprzeciwiły się podwyżce płac, jaką otrzymał dyrektor szpitala w czasie, kiedy innym pracownikom odmawia się podwyżek. O sprawie pisaliśmy na łamach Informacji w artykule „Podwyżka płac dyrektora wywołała protest”.

Opublikowany w: