Pierwsze mieszkanie

812

 Związek osób niewidomych zakończył trwający kilka miesięcy projekt, którego celem jest  pomoc osobom niewidomym w  osiągnięciu samodzielności . Efektem tego przedsięwzięcia jest pierwsze samodzielne mieszkanie dla niewidomych, które mieści się w budynku związku, przy ulicy Hamrahlíð 17 w Reykjaviku.
Około 1500 osób na Islandii jest niewidoma lub niedowidząca, z czego prawie 300 to ludzie młodzi.
Rehabilitacja rozwija umiejętności szczególnie przydatne w życiu codziennym, pracy i nauce. Jest to
szansa ,zwłaszcza dla młodych podopiecznych, na prowadzenie  indywidualnego trybu  życia
i opuszczenie domu opieki.
Jutro o godzinie 14:00,Guðbjartur  Hannesson, minister zdrowia i opieki społecznej przekaże nowym mieszkańcom klucze do mieszkania.
Lokatorzy wprowadzą się  4-ego listopada.