9.8 C
Reykjavík
17 sierpnia 2022

Płaca podstawowa wzrosła średnio o 6,6% w 2020 roku

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Płaca podstawowa w Islandii wzrosła w zeszłym roku o prawie siedem procent. Najniższe zarobki w Islandii w 2020 roku dotyczyły usług hotelarskich i gastronomii, ale także dziedziny gospodarki odpadami oraz pracy w branży wodno-kanalizacyjnej. Z kolei regularne wynagrodzenia miesięczne oraz całkowite wynagrodzenia były najwyższe w działalności finansowej i ubezpieczeniowej – czytamy w nowym biuletynie opracowanym przez Landsbankinn, który opiera się na danych Biura statystycznego Islandii.

Płace regularne odnoszą się do wszystkich płac i pensji pomniejszonych o wynagrodzenie za nadgodziny. Obejmują premie, dodatki zmianowe i inne stawki związane z pracą w ciągu dnia.

Skrócenie tygodnia pracy ma pewien wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń całkowitych, które w kolejnych latach wzrosły o 5,3%, podczas gdy płaca podstawowa wzrosła o 6,6%. Podobnie wzrósł wskaźnik płac, czyli o 6,3%.

Przeciętnie liczba godzin, za które pracownicy są opłacani, zmniejszyła się o trzy miesięcznie w 2020 roku, głównie na otwartym rynku pracy, ponieważ skrócenie czasu pracy w sektorze publicznym nastąpiło dopiero w tym roku.

Wszystkie podwyżki płac w 2020 roku były podwyżkami wyrażonymi w koronach islandzkich, ale wzrost był zdecydowanie największy w działalności hotelarskiej i restauracyjnej, od 12 do 13%. Najmniejszy wzrost dotyczył działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz handlu i napraw.

Epidemia koronawirusa doprowadziła do zmiany przeciętnego wynagrodzenia w niektórych zawodach, a zatrudnieni przenieśli się tymczasowo na pracę w niepełnym wymiarze godzin dzięki zasiłkom wyrównującym.

Liczba pracowników generalnie spadła bardziej w zajęciach gorzej płatnych, takich jak turystyka, co oznacza, że ​​wyliczona średnia płaca w 2020 roku wzrosła.

W sektorze finansowym poziom wykształcenia jest wysoki, gdzie dwóch na trzech pracowników to różnego rodzaju specjaliści, podczas gdy połowa personelu w branży hotelarskiej i restauracyjnej zajmuje się sprzątaniem i obsługą.

Regularne miesięczne pensje w 2020 roku wyniosły średnio 670 000 koron brutto, a pensje ogółem 794 000 koron brutto, co wynika głównie z nadgodzin.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -