Płace nauczycieli wzrosną o 30 procent

2005

Strajki nauczycieli szkół podstawowych i negocjacje doprowadziły do wywalczenia podwyżek ich płac. Zgodnie z informacjami które podał ruv.is, nowa umowa zapewnia podwyżki na poziomie od 21 do 30 procent.
Komitet negocjacyjny nauczycieli i przedstawiciele miasta podpisali umowę, która będzie obowiązywała do końca roku 2016.
Nowa umowa została przedstawiona nauczycielom w środę w nocy i w najbliższych dniach będzie ona poddana głosowaniu.
Płace nauczycieli wzrosną o 7,3 proc od dnia 1 maja. Nauczyciele, którzy pracują dłużej będą mogli zrezygnować ze swojego prawa do zmniejszenia liczby godzin pracy (mowa jest tu np. o nauczycielach, którzy biorą udział w różnego rodzaju projektach szkolnych) i w zamian za tą dodatkową pracę będą mogli dostać podwyżkę o 9 procent od dnia 1 sierpnia.
Później, na początku przyszłego roku wypłaty nauczycieli wzrosną o 2% i o 9,5% od 1 maja 2015. Na początku 2015 roku zaplanowano kolejną podwyżkę płac o 2%.

Po tych zmianach płace nauczycieli, którzy pracują na dodatkowe godziny zostaną podwyższone o 29,8%, natomiast podwyżka reszty nauczycieli pracujących w normalnym zakresie wyniesie  20,8%.

Opublikowany w: