Plan budżetu

653

 Björns Zoëga, dyrektor szpitala Landspítalinn, przedstawił dzisiaj pracownikom plan budżetu na przyszły rok. Szpital musi obniżyć koszty eksploatacyjne w nadchodzącym roku o 850 mln isk. Dyrektor przewiduje zmniejszenie liczby łóżek, redukcję personelu (70-100 osób), zmniejszenie nadgodzin, zmniejszenie kosztów drukowania i obniżenie abonamentów do biblioteki, obniżenie wydatków na badania oraz na wyjazdy naukowe. Przewidziana w budżecie podwyżka dotyczy zwiększenia kosztów pobytu w szpitalu.