Planują zniesienie kar za posiadanie małej ilości narkotyków

1090

Grupa dziewięciu członków z Ruchu, Sojuszu Socjaldemokratycznego i Ruchu Lewica-Zieloni zebrała się, aby złożyć wniosek dotyczący zniesienia kar za posiadanie narkotyków w ilościach odpowiednich do swojego własnego użytku.
Jest to część większego projektu parlamentarnego, w którym deputowani dążą do opracowania strategii prowadzącej do zmniejszenia popytu na narkotyki w kraju, pisze RÚV.

- REKLAMA -

Wnioskodawcy powołali do przeprowadzenia audytu obecnego systemu regulacyjnego na Islandii grupę ekspertów z państwowej służby zdrowia, Narodowego Centrum Uzależnień, policji, psychiatrów, służb społecznych oraz Ministerstwa Opieki Społecznej. Jest to ich odpowiedź na wiarę w to, że postęp może być dokonany poprzez przekłamania na temat używania narkotyków w kraju lub ograniczenia dostaw.

Zespół wnioskodawczy popiera zapobieganie zjawisku i zniesienie kar za posiadanie małej ilości narkotyków na użytek własny. Sugeruje również powołanie grup, które miałyby zająć się zarządzaniem, zapewnieniem dobra konsumentom oraz umożliwienia leczenia ludziom, którzy jego poszukują.

- REKLAMA -

Opublikowany w: