Pobity w Aptece

433

 Sąd Najwyższy skazał dzisiaj 24-letniego mężczyznę na rok więzienia w zawieszeniu na dziewięć miesięcy, za pobicie. Skazany mężczyzna pobił człowieka w klubie Apótek przy ulicy Austurstræti, w lutym tamtego roku. Ofiara ataku doznała wielu obrażeń, m.in. złamania nosa i kości policzkowej. Napastnik był już wcześniej sądzony przez Sąd, i skazany był na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć miesięcy.