Pod liniami wysokiego napięcia znaleziono niewypał

1207

Wczoraj w okolicy Sandskeiði, pod liniami wysokiego napięcia, znaleziono niewypał z czasów drugiej wojny światowej. Na miejsce wezwano specjalną jednostkę saperów ze Straży Przybrzeżnej, którzy usunęli niewybuch i zgodnie z komunikatem zniszczyli go.

Niewypał leżał pod trzema liniami wysokiego napięcia, które dostarczają prąd do stolicy.

Ze względu na lokalizację niewybuchu najbezpieczniejsze było jego przeniesienie, aby w razie eksplozji zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu linii wysokiego napięcia.

Na miejsce wezwano także karetkę pogotowia oraz straż pożarną, co jest jednym z wymogów w przypadku konieczności przeniesienia, rozbrojenia lub zdetonowania bomby. Znaleziony ładunek wybuchowy został przeniesiony w bezpieczne miejsce i zdetonowany przez saperów. Komunikat Straży Przybrzeżnej stwierdza, że ​​akcja zakończyła się sukcesem, a współpraca wszystkich ratowników przebiegała bez zakłóceń.

Przedstawiciele Straży Przybrzeżnej przypominają, że w momencie odnalezienia niewypału, ważne jest pozostawienie go w miejscu, gdzie leży oraz nie zbliżanie się do niego. Należy niezwłocznie powiadomić saperów, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem do bezpiecznego rozbrojenia lub detonacji bomby.

mmn

Opublikowany w: