Połączenie dwóch szpitali

464

Szpital St. Jósefsspítali w Hafnarfiorður, połączył się dzisiaj ze szpitalem Landspítali, jak wynika z danych Ministerstwa Opieki Społecznej. Według informacji podanych przez visir.is, pracownicy szpitala St. Jósefsspítali, nadal pozostaną na swoich stanowiskach.
Szpital będzie działać pod nazwą Landspítali i będzie w nim nadal oddział wewnętrzny.
Oddział opiekuńczy Sólvangur, jak na razie pozostanie w szpitalu, jednak w przyszłości ma on być przeniesiony do nowego domu opieki w Hafnarfiorður.